REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2010 tot eenmalige aanpassing van de normen en bedragen in de Wet investeren in jongeren

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel VII van de Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 2010, 228);

     Besluit:

 

 

Art. I.
-1. Het in artikel 28, eerste lid, onderdeel c, van de Wet investeren in jongeren genoemde bedrag wordt vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.