REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december  2010, nr. IVV/FB/2010/24136, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 1 januari 2011

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 7, vierde en vijfde lid, van het Inkomensbesluit Ioaw en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.