MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2017, 2017-0000102271, tot bekendmaking van de per 1 juli 2017 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet en de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 13, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet en de artikelen 3, zesde lid, en 8, vierde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW;

     Deelt mee:

 

 

A. Algemene Kinderbijslagwet
1. Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.