MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2019, 2019-0000138683, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a Anw, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 4, tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a Anw, artikel 66, zesde lid, van de Pensioenwet en artikel 78, zesde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

     Deelt mede dat met ingang van 1 januari 2020 in de hierna genoemde regelgeving de bedragen zijn gewijzigd en als volgt luiden:

 

 

A. Algemene Kinderbijslagwet
Het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.