1. Deze publicatie vervangt die in Stcrt. 1996, 254, van 18 december 1996, red.

 

 

16 december 1996/nr. SV/WV/96/5162
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 24, derde lid, en 48, vijfde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, en 48, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden als volgt vastgesteld:
a. voor de werknemer van 21 jaar wordt het bedrag gesteld op ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.