Op grond van de Toeslagenwet kan voor toeslaggerechtigden het brutodagloon middels een toeslag worden aangevuld tot (exclusief 8% vakantietoeslag): ¹

Leeftijd Gehuwden Alleenstaande
  21 jaar of ouder |78,21 |56,97
  20 jaar |78,21 |42,93
  19 jaar |78,21 |31,19
  18 jaar |78,21 |25,84

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 2 en 8 van de Toeslagenwet voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 2010.