Het brutominimum(jeugd)loon bedraagt bij een voltijddienstbetrekking:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar of ouder 100% |1701,00 |392,55 |78,51
20 jaar 80% |1360,80 |314,05 |62,81
19 jaar 60% |1020,60 |235,55 |47,11
18 jaar 50% |  850,50 |196,30 |39,26
17 jaar 39,5% |  671,90 |155,05 |31,01
16 jaar 34,5% |  586,85 |135,45 |27,09
15 jaar 30% |  510,30 |117,75 |23,55

 

Het brutominimum(jeugd)loon per uur bedraagt bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar of ouder  10,91 |10,34 |9,82
20 jaar   |8,73 | 8,27 |7,86
19 jaar   |6,55 | 6,20 |5,89
18 jaar   |5,46 | 5,17 |4,91
17 jaar   |4,31 | 4,09 |3,88
16 jaar   |3,77 | 3,57 |3,39
15 jaar   |3,28 | 3,10 |2,95

 

 

De nettobedragen zijn niet zoals de brutobedragen wettelijk bepaald en kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen, met name vanwege verschil in belastingheffing en premieheffing sociale zekerheid. Het nettominimumloon inclusief vakantietoeslag voor 21 jaar of ouder benaderd veelal de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag geldend voor gehuwden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. Echter, de nettominimumjeugdlonen kunnen daaruit niet worden afgeleid, omdat naar mate de leeftijd lager is de heffingen verhoudingsgewijs steeds minder bedragen (afnemend tot €|0,- bij 15-jarigen).

 

Zie ook: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de volgende regelingen (met toelichting):

- Regeling van 25 september 1995, Stcrt. 1995, 189 (wettelijk minimumloon per 1 januari 1996)
- Regeling van 26 april 1996, Stcrt. 1996, 90 (wettelijk minimumloon per 1 juli 1996)
- Regeling van 25 oktober 1996, Stcrt. 1996, 209 (wettelijk minimumloon per 1 januari 1997)
- Regeling van 9 juni 1997 1997, Stcrt. 1997, 109 (wettelijk minimumloon per 1 juli 1997)
- Regeling van 8 oktober 1997, Stcrt. 1997, 194 (wettelijk minimumloon per 1 januari 1998)
- Regeling van 20 mei 1998, Stcrt. 1998, 96 (wettelijk minimumloon per 1 juli 1998)
- Regeling van 5 oktober 1998, Stcrt. 1998, 196 (wettelijk minimumloon per 1 januari 1999)
- Regeling van 26 april 1999, Stcrt. 1999, 84 (wettelijk minimumloon per 1 juli 1999)
- Regeling van 7 oktober 1999, Stcrt. 1999, 198 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2000)
- Regeling van 19 mei 2000, Stcrt. 2000, 98 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2000)
- Regeling van 29 september 2000, Stcrt. 2000, 193 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2001)
- Regeling van 28 mei 2001, Stcrt. 2001, 102 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2001)
- Regeling van 2 oktober 2001, Stcrt. 2001, 192 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2002)
- Regeling van 23 mei 2002, Stcrt. 2002, 97 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2002)
- Regeling van 10 oktober 2002, Stcrt. 2002, 198 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2003)
- Regeling van 19 mei 2003, Stcrt. 2003, 96 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2003)
- Besluit van 19 december 2003, Stb. 2003, 559 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2004 en 1 juli 2004)
- Besluit van 10 december 2004, Stb. 2004, 709 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2005 en 1 juli 2005)
- Regeling van 16 november 2005, Stcrt. 2005, 228 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2006)
- Regeling van 19 mei 2006, Stcrt. 2006, 117 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2006)
- Regeling van 31 oktober 2006, Stcrt. 2006, 218 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2007)
- Regeling van 10 mei 2007, Stcrt. 2007, 97 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2007)
- Regeling van 15 oktober 2007, Stcrt. 2007, 207 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2008)
- Regeling van 20 mei 2008, Stcrt. 2008, 99 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2008)
- Regeling van 10 november 2008, Stcrt. 2008, 227 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2009)
- Regeling van 28 mei 2009, Stcrt. 2009, 103 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2009)
- Regeling van 20 november 2009, Stcrt. 2009, 18656 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2010)
- Regeling van 19 mei 2010, Stcrt. 2010, 7928 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2010)
- Regeling van 1 november 2010, Stcrt. 2010, 17432 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2011)
- Regeling van 10 mei 2011, Stcrt. 2011, 8513 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2011)
- Regeling van 1 november 2011, Stcrt. 2011, 20082 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2012)
- Regeling van 14 mei 2012, Stcrt. 2012, 9951 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2012)
- Regeling van 12 oktober 2012, Stcrt. 2012, 21293 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2013)
- Regeling van 22 april 2013, Stcrt. 2013, 11355 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2013)
- Regeling van 30 oktober 2013, Stcrt. 2013, 31007 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2014)
- Regeling van 13 mei 2014, Stcrt. 2014, 13936 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2014)
- Regeling van 14 oktober 2014, Stcrt. 2014, 29850 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2015)
- Regeling van 8 april 2015, Stcrt. 2015, 10678 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2015)
- Regeling van 29 oktober 2015, Stcrt. 2015, 38647 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2016)
- Regeling van 9 mei 2016, Stcrt. 2016, 24815 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2016)
- Regeling van 4 november 2016, Stcrt. 2016, 60172 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2017)
- Regeling van 15 mei 2017, Stcrt. 2017, 28138 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2017)
- Regeling van 9 oktober 2017, Stcrt. 2017, 58642 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2018)
- Regeling van 9 mei 2018, Stcrt. 2018, 27822 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2018)
- Regeling van 15 oktober 2018, Stcrt. 2018, 59237 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2019)
- Regeling van 8 april 2019, Stcrt. 2019, 20730 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2019)
- Regeling van 10 oktober 2019, Stcrt. 2019, 56680 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2020)
- Regeling van 10 april 2020, Stcrt. 2020, 22092 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2020)
- Regeling van 7 oktober 2020, Stcrt. 2020, 530999 (wettelijk minimumloon per 1 januari 2021)
- Regeling van 20 april 2021, Stcrt. 2021, 21343 (wettelijk minimumloon per 1 juli 2021)