Tegemoetkoming scholieren voor degene van 18 jaar of ouder die volledig dagonderwijs volgt dat geen beroepsonderwijs of hoger onderwijs is:

De basistoelage, waar iedere scholier recht op heeft, bedraagt van 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020 per maand:

Woonsituatie Basistoelage
Thuiswonend |117,20
Uitwonend |273,26

 
De aanvullende toelage, die afhankelijk is van het belastbaar inkomen van de wettelijke vertegenwoordiger(s), bedraagt van 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020 per maand maximaal:

Voortgezet onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten onderbouw |81,25
Schoolkosten bovenbouw |88,95
   
Voortgezet speciaal onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten (zorgpremie) |53,97
   
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten |118,99
   
Particulier voortgezet onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten onderbouw |111,24
Schoolkosten bovenbouw |118,99

 

Zie ook: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.