Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene Kinderbijslagwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  KLOKUREN  2010
 
 

23 april 2010, Stcrt. 2010, 26083
Inwerkingtreding: 5 mei 2010
(T.a.v. artt. 1:4:3 Wet Wajong, 41a AKW en 26a Anw)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2010, IVV/LZW/2010/6303, tot vaststelling van de Regeling klokuren 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 1:4, derde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikel 41a van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel 26a van de Algemene nabestaandenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Artikel 2, eerste lid, van de Regeling klokuren 1998, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op het kind, bedoeld in artikel 41a van de Algemene Kinderbijslagwet, alsmede op het kind, bedoeld in artikel 26a van de Algemene nabestaandenwet.
-2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 oktober 2014.

 

Art. 2.
De

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AKW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x