Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2013, 2013-0000158561, houdende vaststelling van de hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a Anw

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a Anw;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de door de persoon of echtgenoot aan de Bank verschuldigde bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a Anw, bedraagt met ingang van 1 januari 2014 €

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.