Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

             

 
vorige

Algemene nabestaandenwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  EX  ARTIKEL  66a  ANW
 
 

24 juni 1998, Stb. 1998, 378
Inwerkingtreding: 1 juli 1998
(T.a.v. art. 66a:3 Anw)

 

 

 

 
BESLUIT van 24 juni 1998 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 66a van de Algemene nabestaandenwet (Besluit ex artikel 66a Anw)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1998, nr. SV/VP/98/1862a;
     Gelet op artikel 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 11 mei 1998, nr. W12.98.0154);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1998, nr. SV/VP/98/2215;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Anw: Algemene nabestaandenwet;
b. persoon: een persoon die voldoet aan artikel 66a, tweede lid, van de Anw;
c. echtgenoot: de echtgenoot die verzekerd is op grond van de Anw;
d. verzekeraar: een financiŽle onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen;
e. onverzekerbaar: onverzekerbaar als bedoeld in artikel 2.

 

Art. 2. Onverzekerbaar
Voor de toepassing van dit besluit is onverzekerbaar de echtgenoot:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Anw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x