Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
14-11-2018   Wijziging Stb. 2018, 404 Stb. 2018, 404
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68641 Stcrt. 2017, 68641
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 66579 Stcrt. 2016, 66579
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 44941 Stcrt. 2015, 44941
01-03-2015   Wijziging Stb. 2015, 44 Stb. 2015, 44
10-01-2015 01-01-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 608 Stcrt. 2015, 608
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 32890 Stcrt. 2013, 32890
01-07-2013   Wijziging Stb. 2013, 117 Stb. 2013, 116
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 26771 Stcrt. 2012, 26771
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22355 Stcrt. 2011, 22355
  Wijziging Stb. 2009, 599 Stb. 2009, 599
12-01-2011 01-01-2011 Wijziging Stb. 2011, 6 Stb. 2011, 6
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 599 Stb. 2009, 599
01-01-2009   Wijziging Stb. 2008, 575 Stb. 2008, 575
01-01-2008   Wijziging Stb. 2007, 568 Stb. 2007, 568
01-01-2007   Nieuwe regeling Stb. 2006, 718 Stb. 2006, 718
  Nieuwe regeling Stb. 2006, 718 Stb. 2006, 702

 

 

BESLUIT van 18 december 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet, de vaststelling van de hoogte van de AOW-tegemoetkoming en enige andere wijzigingen (Besluit tegemoetkoming Anw-ers en vaststelling AOW- en Anw-tegemoetkoming 2007) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel B, van het Besluit van 17 december 2007 tot wijziging van het Besluit tegemoetkoming AOW-ers en het Besluit tegemoetkoming Anw-ers vanwege de verhoging van de tegemoetkomingen 2007 (Stb. 2007, 568) is het Besluit tegemoetkoming Anw-ers en vaststelling AOW- en Anw-tegemoetkoming 2007 met ingang van 1 januari 2008 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit tegemoetkoming Anw-ers.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2006, nr. SV/V&G/06/89123;
     Gelet op artikel 29a, zevende lid, van de Algemene nabestaandenwet en artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet en artikel 33b, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2006, nr. W12.06.0473/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2006, nr. SV/V&G/06/99716;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet.

 

Art. 2. Hoogte tegemoetkoming
-1. De tegemoetkoming bedraagt €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.