Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene nabestaandenwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  TEGEMOETKOMING  ANW-ERS
 
 

18 december 2006, Stb. 2006, 718
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 29a:5 Anw, 7:1 Rw en 33b:5 AOW)

 

 

 

 
BESLUIT van 18 december 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet, de vaststelling van de hoogte van de AOW-tegemoetkoming en enige andere wijzigingen (Besluit tegemoetkoming Anw-ers en vaststelling AOW- en Anw-tegemoetkoming 2007)

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel B, van het Besluit van 17 december 2007 tot wijziging van het Besluit tegemoetkoming AOW-ers en het Besluit tegemoetkoming Anw-ers vanwege de verhoging van de tegemoetkomingen 2007 (Stb. 2007, 568) is het Besluit tegemoetkoming Anw-ers en vaststelling AOW- en Anw-tegemoetkoming 2007 met ingang van 1 januari 2008 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit tegemoetkoming Anw-ers.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2006, nr. SV/V&G/06/89123;
     Gelet op artikel 29a, zevende lid, van de Algemene nabestaandenwet en artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet en artikel 33b, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2006, nr. W12.06.0473/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2006, nr. SV/V&G/06/99716;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet.

 

Art. 2. Hoogte tegemoetkoming
-1. De tegemoetkoming bedraagt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Anw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x