Geschiedenis van deze mededeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
16-11-2017   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 65191 Stcrt. 2017, 65191

 

 

MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2017, 2017-0000171551, tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2023

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Overwegende dat in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet is bepaald dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, jaarlijks uiterlijk op 1 januari van het daaropvolgende jaar moet worden vastgesteld;

     Maakt bekend:

 

 

dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, voor het jaar 2023 wordt vastgesteld op nul; en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.