Geschiedenis van deze mededeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
10-11-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 62839 Stcrt. 2018, 62839

 

 

MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2018, 2018-0000174056, tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2024

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Overwegende dat in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet is bepaald dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, jaarlijks uiterlijk op 1 januari van het daaropvolgende jaar moet worden vastgesteld;
     Gelet op artikel 7a, tweede lid, derde zin, van de Algemene Ouderdomswet;

     Maakt bekend:

 

 

dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, voor het jaar 2024 wordt vastgesteld op nul; en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.