Geschiedenis van deze mededeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
13-11-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 61189 Stcrt. 2019, 61189

 

 

MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november 2019, 2019-0000151155, tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2025

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Overwegende dat in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet zoals dit zal luiden met ingang van 1 januari 2020 is bepaald dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, jaarlijks, voor de eerste maal uiterlijk op 1 januari 2020 voor het jaar 2025, moet worden vastgesteld;
     Gelet op artikel 7a, tweede lid, derde zin, van de Algemene Ouderdomswet;

     Maakt bekend:

 

 

dat de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, voor het jaar 2024 wordt vastgesteld op nul; en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.