Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
01-04-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 4675 Stb. 2012, 109
10-09-1988 01-04-1988 Wijziging Stcrt. 1988, 175 Stcrt. 1988, 175
30-06-1988 01-04-1988 Wijziging Stcrt. 1988, 123 Stcrt. 1988, 123
18-07-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stcrt. 1985, 136 Stcrt. 1985, 136

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;
     Gelet op artikel 17, derde en zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De herziening van het aan een gehuwde pensioengerechtigde toegekende ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, in een ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, alsmede de intrekking van de aan de pensioengerechtigde toegekende toeslag vindt in afwijking van artikel 17, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet plaats

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.