Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
01-05-1997   Wijziging Stcrt. 1997, 82 Stcrt. 1997, 82
24-05-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stcrt. 1985, 98 Stcrt. 1985, 98

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;
     Gelet op artikel 48, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De uitkering, bedoeld in het eerste lid van artikel 48 van de Algemene Ouderdomswet, wordt niet toegekend dan nadat degene die aanspraak maakt op die uitkering, tegenover de Sociale verzekeringsbank heeft verklaard dat hij wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak op het ouderdomspensioen krachtens die wet wil maken.

 

Art. 2.
Indien degene aan wie een uitkering ingevolge het eerste lid van artikel 48 van de Algemene Ouderdomswet is toegekend aanspraak maakt op ouderdomspensioen krachtens die wet, wordt, in afwijking van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.