Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 8497 Stb. 2013, 116
13-02-1997 01-07-1996 Nieuwe regeling Stcrt. 1997, 29 Stcrt. 1997, 29

 

 

6 februari 1997/nr. SV/VP/97/0345
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 33 van de Algemene Ouderdomswet en 50, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. pensioen: het ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet;
b. uitkering: de nabestaandenuitkering en de wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.

 

Art. 2.
Indien een pensioen wordt beƫindigd, vindt de uitbetaling van de vakantie-uitkering

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.