Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 246 Stcrt. 2005, 246
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
01-05-1997 01-04-1985 Wijziging Stcrt. 1997, 82 Stcrt. 1997, 82
  Wijziging Stcrt. 1989, 185 Stcrt. 1990, 185
08-05-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stcrt. 1985, 87 Stcrt. 1985, 87

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 48, eerste en zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
De rijksbelastingdienst verstrekt aan de Sociale verzekeringsbank op haar verzoek een opgave van het bedrag dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.