Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-03-2013 01-01-2013 Wijziging Stb. 2013, 117 Stb. 2013, 117,
samen met
Stb. 2012, 329
26-06-1998 01-01-1995 Wijziging Stb. 1998, 355 Stb. 1998, 355
05-12-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stb. 1985, 605 Stb. 1985, 605

 

 

BESLUIT van 15 november 1985 (Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, van 30 juli 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Volksverzekeringen, nr. SZ/SV/85/2687;
     Gelet op de artikelen 57, onderdeel a, en 60, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 1985, nr. W 12.85.0435/18.5.41);
     Gezien het nader rapport van voornoemde staatssecretaris van 31 oktober 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/85/3583;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) worden, zolang zij binnen het Rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders die na het bereiken van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.