Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene Ouderdomswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  GELIJKSTELLING  NIET-NEDERLANDERS  MET  NEDERLANDERS  (ALGEMENE  OUDERDOMSWET)
 
 

15 november 1985, Stb. 1985, 605
Inwerkingtreding: 1 april 1985
(T.a.v. artt. 57,a en 60,a AOW)

 

 

 

 
BESLUIT van 15 november 1985 (Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, van 30 juli 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Volksverzekeringen, nr. SZ/SV/85/2687;
     Gelet op de artikelen 57, onderdeel a, en 60, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 1985, nr. W 12.85.0435/18.5.41);
     Gezien het nader rapport van voornoemde staatssecretaris van 31 oktober 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/85/3583;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) worden, zolang zij binnen het Rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders die na het bereiken van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AOW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x