Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-03-2013 01-01-2013 Wijziging Stb. 2013, 117 Stb. 2013, 117,
samen met
Stb. 2012, 329
10-10-2010   Wijziging Stb. 2010, 366 Stb. 2010, 389
26-06-1998 01-01-1995 Wijziging Stb. 1998, 355 Stb. 1998, 355
24-05-1986 01-01-1986 Wijziging Stb. 1986, 260 Stb. 1986, 260
01-01-1986   Wijziging Stb. 1986, 260 Stb. 1986, 260
14-12-1985   Nieuwe regeling Stb. 1985, 632 Stb. 1985, 632

 

 

BESLUIT van 3 december 1985 (Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, van 20 september 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Volksverzekeringen, nr. SZ/SV/VV/85/3297;
     Gelet op de artikelen 57, onderdeel b, en 60, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181);
     De Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 1985, nr. W.12.85.0503/17.5.44);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, van 28 november 1985, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Volksverzekeringen, nr. SZ/SV/VV/85/3297;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Voor de toepassing van artikel 55 van de Algemene Ouderdomswet wordt met het wonen binnen het Rijk gelijkgesteld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.