Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
  Wijziging Stb. 2017, 431 Stb. 2017, 431
14-11-2018   Wijziging Stb. 2018, 404 Stb. 2018, 404
01-01-2018   Wijziging Stb. 2017, 431 Stb. 2017, 431
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67073 Stcrt. 2016, 67073
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 44656
samen met
Stcrt. 2015, 44876
Stcrt. 2015, 44656
samen met
Stcrt. 2015, 44876
01-02-2015   Nieuwe regeling Stb. 2015, 30 Stb. 2015, 29

 

 

BESLUIT van 28 januari 2015, Stb. 2015, 30, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Besluit inkomensondersteuning AOW-ers)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2014, nr. 2014-0000170389;
     Gelet op artikel 33a, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2014, nr. W12.14.0426/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015, nr. 2015-0000013859;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder inkomensondersteuning: de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet.

 

Art. 2. Hoogte inkomensondersteuning
-1. De inkomensondersteuning bedraagt bruto €|25,63 per kalendermaand.
-2. Dit bedrag wordt jaarlijks met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.