Geschiedenis van deze bekendmaking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
02-04-2003   Intrekking Stcrt. 2003, 64 Stcrt. 2003, 64
01-10-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 180 Stcrt. 2001, 180

 

 

BEKENDMAKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van op grond van de Wet beperking export uitkeringen van de landen waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een socialeverzekeringsuitkering bestaat

14 september 2001/SV/GSV/01/46970

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op de artikelen 19a, zesde lid, van de Ziektewet, 20, zevende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7a, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 8a, zesde lid, en 9a, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 7b, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en 32a, zevende lid, van de Algemene nabestaandenwet;

     Maakt bekend dat:

 

 

Buiten Nederland recht bestaat op:
a. ziekengeld op grond van de Ziektewet;
b. arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet;
e. toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet;
f. kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet; dan wel
g. op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;
in de volgende landen:


Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Bosnië;
4. Denemarken;
5. Duitsland;
6. Filippijnen;
7. Finland;
8. Frankrijk;
9. FYROM;
10. Griekenland;
11. Hongarije;
12. Ierland;
13. Indonesië;
14. Israël;
15. Italië;
16. Joegoslavië;
17. Kaapverdië;
18. Kroatië;
19. Liechtenstein;
20. Luxemburg;
21. Marokko;
22. Nieuw-Zeeland;
23. Noorwegen;
24. Oostenrijk;
25. Portugal;
26. Slovenië;
27. Slowakije;
28. Spanje;
29. Suriname;
30. Tsjechië;
31. Tunesië;
32. Turkije;
33. het Verenigd Koninkrijk;
34. IJsland;
35. Zuid-Afrika;
36. Zweden.


Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Bosnië;
4. Canada;
5. Chili;
6. Denemarken;
7. Duitsland;
8. Filippijnen;
9. Finland;
10. Frankrijk;
11. FYROM;
12. Griekenland;
13. Hongarije;
14. Ierland;
15. Indonesië;
16. Israël;
17. Italië;
18. Joegoslavië;
19. Kaapverdië;
20. Kroatië;
21. Liechtenstein;
22. Luxemburg;
23. Marokko;
24. Nieuw-Zeeland;
25. Noorwegen;
26. Oostenrijk;
27. Portugal;
28. Slovenië;
29. Slowakije;
30. Spanje;
31. Suriname
32. Tsjechië;
33. Tunesië;
34. Turkije;
35. het Verenigd Koninkrijk;
36. de Verenigde Staten;
37. IJsland;
38. Zuid-Afrika;
39. Zweden;
40. Zwitserland.


Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Canada;
4. Chili;
5. Denemarken;
6. Duitsland;
7. Filippijnen;
8. Finland;
9. Frankrijk;
10. Griekenland;
11. Hongarije;
12. Ierland;
13. Indonesië;
14. Israël;
15. Italië;
16. Kaapverdië;
17. Liechtenstein;
18. Luxemburg;
19. Marokko;
20. Nieuw-Zeeland;
21. Noorwegen;
22. Oostenrijk;
23. Portugal;
24. Spanje;
25. Slowakije;
26. Suriname;
27. Tsjechië;
28. Tunesië;
29. Turkije;
30. het Verenigd Koninkrijk;
31. de Verenigde Staten;
32. IJsland;
33. Zuid-Afrika;
34. Zweden;
35. Zwitserland.


Recht op ouderdomspensioen en toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Bosnië;
4. Canada;
5. Chili;
6. Denemarken;
7. Duitsland;
8. Filippijnen;
9. Finland;
10. Frankrijk;
11. FYROM;
12. Griekenland;
13. Hongarije;
14. Ierland;
15. Indonesië;
16. Italië;
17. Israël;
18. Joegoslavië;
19. Kaapverdië;
20. Kroatië;
21. Liechtenstein;
22. Luxemburg;
23. Marokko;
24. Nieuw-Zeeland;
25. Noorwegen;
26. Oostenrijk;
27. Portugal;
28. Slovenië;
29. Slowakije;
30. Spanje;
31. Suriname;
32. Tsjechië;
33. Tunesië;
34. Turkije;
35. het Verenigd Koninkrijk;
36. de Verenigde Staten;
37. IJsland;
38. Zuid-Afrika;
39. Zweden;
40. Zwitserland.


Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Bosnië;
4. Denemarken;
5. Duitsland;
6. Filippijnen;
7. Finland;
8. Frankrijk;
9. FYROM;
10. Griekenland;
11. Hongarije;
12. Ierland;
13. Italië;
14. Israël;
15. Indonesië;
16. Joegoslavië;
17. Kaapverdië;
18. Kroatië;
19. Liechtenstein;
20. Luxemburg;
21. Marokko;
22. Nieuw-Zeeland;
23. Noorwegen;
24. Oostenrijk;
25. Portugal;
26. Slovenië;
27. Slowakije;
28. Spanje;
29. Suriname;
30. Tsjechië;
31. Tunesië;
32. Turkije;
33. het Verenigd Koninkrijk;
34. de Verenigde Staten;
35. IJsland;
36. Zuid-Afrika;
37. Zweden;
38. Zwitserland.


Recht op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet bestaat in:

1. Australië;
2. België;
3. Bosnië;
4. Canada;
5. Chili;
6. Denemarken;
7. Duitsland;
8. Filippijnen;
9. Finland;
10. Frankrijk;
11. FYROM;
12. Griekenland;
13. Hongarije;
14. Ierland;
15. Indonesië;
16. Italië;
17. Israël;
18. Joegoslavië;
19. Kaapverdië;
20. Kroatië;
21. Liechtenstein;
22. Luxemburg;
23. Marokko;
24. Nieuw-Zeeland;
25. Noorwegen;
26. Oostenrijk;
27. Portugal;
28. Slovenië;
29. Slowakije;
30. Spanje;
31. Suriname;
32. Tsjechië;
33. Tunesië;
34. Turkije;
35. het Verenigd Koninkrijk;
36. de Verenigde Staten;
37. IJsland;
38. Zuid-Afrika;
39. Zweden;
40. Zwitserland.

 

 

     Deze bekendmaking vervangt met ingang van 1 oktober 2001 de bekendmakingen in Stcrt. 1999, 246, en Stcrt. 2000, 164.

 

 

 

TOELICHTING
[14 september 2001]

 

     Op 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) in werking getreden. Op grond van de Wet BEU is in de socialeverzekeringswetten een exportbeperking opgenomen op grond waarvan buiten Nederland slechts recht op een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering kan bestaan in landen waarmee Nederland een verdrag met handhavingsafspraken heeft gesloten.
     Op grond van de Wet BEU is in de materiewetten de bepaling opgenomen dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de landen bekendmaakt waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een socialeverzekeringsuitkering bestaat. Plaatsing van landen op die lijst is niet constitutief; er kunnen geen rechten worden toegekend of ontnomen die een betrokkene op grond van supranationaal dan wel internationaal recht niet respectievelijk wel heeft.
     In de bekendmaking wordt per socialeverzekeringswet een opsomming gegeven van de landen waarnaar de uitkeringen kunnen worden geëxporteerd. De bekendmaking wordt periodiek geactualiseerd naar de stand van zaken met betrekking tot de tot stand gekomen verdragen.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst
.