Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

             


vorige

Wet beperking export uitkeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BEKENDMAKING  OP  GROND  VAN  DE
WET  BEPERKING  EXPORT  UITKERINGEN  2003
 
 

27 maart 2003, Stcrt. 1 april 2003, 64
Inwerkingtreding: 3 april 2003?
(T.a.v. artt. 19a:5 ZW, 45:2 Wet WIA, 20:6 WAO, 7a:6 WAZ,
8a:5 en 9a:4 AOW, 7b:5 AKW en 32a:6 Anw)

 

 

 

 
BEKENDMAKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.  Rutte, van op grond van de Wet beperking export uitkeringen van de landen waarin op grond van een verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een socialeverzekeringsuitkering bestaat

27 maart 2003/SV/V&V/03/18714
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op de artikelen 19a, zesde lid, van de Ziektewet, 20, zevende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7a, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 8a, zesde lid, en 9a, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 7b, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en 32a, zevende lid, van de Algemene nabestaandenwet;

     Maakt bekend dat:

 

 

Buiten Nederland recht bestaat op:
a. ziekengeld op grond van de Ziektewet;
b. arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. arbeidsongeschiktheidsuitkering of een werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet;
f. toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet;
g. kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet; dan wel
h. op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;
in de volgende landen:


Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet bestaat in:

1. ArgentiniŽ;
2. AustraliŽ;
3. BelgiŽ;
4. BosniŽ;
5. BraziliŽ;
6. Cyprus;
7. Denemarken;

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet BEU | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x