Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
02-04-2019 14-02-2019 Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 17321 Stcrt. 2019, 17321
01-01-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 68202 Stcrt. 2018, 68202

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, nr. 2018-0000173036, tot aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
     Gelet op de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking
-1. Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen worden aangewezen:
a. per datum lidmaatschap de organisaties die lid zijn van de brancheverenigingen voor ontwikkelingssamenwerking, voor wat betreft organisaties die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofdtaak hebben uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:
- Vereniging Partos, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. KvK 34214586, statutair gevestigd te Amsterdam, Ellermanstraat 18B, 1114 AK; of
- Vereniging Partin, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. KvK 64053067, statutair gevestigd te Apeldoorn;
b. overige organisaties, voor wat betreft organisaties die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofdtaak hebben uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.