Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet beperking export uitkeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  UITBREIDING  WERKINGSSFEER  REGELING  AANWIJZING  ONTWIKKELINGSORGANISATIES  BEU  2002
 
 

14 november 2002, Stcrt. 2002, 224
Inwerkingtreding: 24 oktober 2002
(T.a.v. artt. 35:3b AOW en 63a:3b Anw)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 14 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/2002/86526, houdende de uitbreiding van de werkingssfeer van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking;
     Gelet op artikel 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en artikel 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering
De aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties op grond van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet BEU | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x