Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
01-07-2019   Wijziging Stcrt. 2019, 31612 Stcrt. 2019, 31612
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 69997 Stcrt. 2018, 69997
  Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
01-07-2018   Wijziging Stcrt. 2018, 28171 Stcrt. 2018, 28171
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68641 Stcrt. 2017, 68641
01-07-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 36285 Stcrt. 2017, 36285
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67596 Stcrt. 2016, 67596
01-07-2016   Wijziging Stcrt. 2016, 32586 Stcrt. 2016, 32586
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 44616 Stcrt. 2015, 44616
01-07-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 17279 Stcrt. 2015, 17279
01-02-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 2580 Stcrt. 2015, 2580
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2013, 37061 Stcrt. 2013, 37061
01-07-2014   Wijziging Stcrt. 2014, 17205 Stcrt. 2014, 17205
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 34787 Stcrt. 2013, 34787
01-07-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 16285 Stcrt. 2013, 16285
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 26026 Stcrt. 2012, 26026
01-07-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 13143 Stcrt. 2012, 13141
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 24075 Stcrt. 2011, 24076
01-07-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 10795 Stcrt. 2011, 10794
01-01-2011   Wijziging Stcrt. 2010, 21363 Stcrt. 2010, 21363
01-07-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 9818 Stcrt. 2010, 9818
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19781 Stcrt. 2009, 19781
01-07-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 117 Stcrt. 2009, 117
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253
(= 2733)
Stcrt. 2008, 253
(= 2733)
01-07-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 117 Stcrt. 2008, 117
01-01-2008   Wijziging Stcrt. 2007, 249 Stcrt. 2007, 249
01-07-2007   Wijziging Stcrt. 2007, 120 Stcrt. 2007, 120
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 253 Stcrt. 2006, 253
  Wijziging Stcrt. 2006, 250 Stcrt. 2006, 250
01-07-2006   Wijziging Stcrt. 2006, 125 Stcrt. 2006, 125
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
01-01-2005   Wijziging Stcrt. 2004, 249 Stcrt. 2004, 249
01-07-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 123 Stcrt. 2004, 123
01-04-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 62 Stcrt. 2004, 62
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 246 Stcrt. 2003, 246
01-07-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 119 Stcrt. 2003, 119
01-04-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 56 Stcrt. 2003, 56
01-01-2003   Wijziging Stcrt. 2002, 241 Stcrt. 2002, 241
14-07-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 131 Stcrt. 2002, 131
01-01-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 244 Stcrt. 2000, 244

 

 

13 december 2000/nr. BZ/ACT/00/82170
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 8, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
b. lijfrente: een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vierde lid, van de Invorderingswet 1990. Onder een lijfrente wordt mede verstaan de aanspraak op winstuitkeringen voor zover die uitkeringen verband houden met een lijfrente;
c. pensioenregeling:
1. een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting;
2. een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
3. een regeling van een andere mogendheid die volgens de belastingwetten van dat land, welke naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of de inkomstenbelasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd.
d. levensverzekering: een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Art. 2.
De waarde van het vermogen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.