Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
13-10-1995 01-01-1995 Nieuwe regeling Stcrt. 1995, 197 Stcrt. 1995, 197

 

 

4 oktober 1995/nr. SV/GSV/95/4399
Directie Sociale Zekerheid

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De Sociale verzekeringsbank heeft tot taak:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.