Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 67317 Stcrt. 2019, 67317
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 69997 Stcrt. 2018, 69997
25-12-2018   Wijziging Stcrt. 2018, 72411 Stcrt. 2018, 72411
01-07-2018   Wijziging Stcrt. 2018, 27828 Stcrt. 2018, 27828
20-02-2018 01-01-2018 Wijziging Stcrt. 2018, 8771 Stcrt. 2018, 8771
01-10-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 54310 Stcrt. 2017, 54310
12-09-2017 01-07-2017 Wijziging Stcrt. 2017, 50940 Stcrt. 2017, 50940
01-09-2017 01-01-2017 Wijziging Stcrt. 2017, 49247 Stcrt. 2017, 49247
13-04-2017 01-01-2017 Wijziging Stcrt. 2017, 21147 Stcrt. 2017, 21147
01-04-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 17799 Stcrt. 2017, 17799
10-09-2016   Wijziging Stcrt. 2016, 47089 Stcrt. 2016, 47089
30-01-2016 01-01-2016 Wijziging Stcrt. 2016, 3949 Stcrt. 2016, 3949
25-09-2015 01-05-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 31250 Stcrt. 2015, 31250
30-04-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 11363 Stcrt. 2015, 11363
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
06-01-2014   Wijziging Stcrt. 2014, 2560 Stb. 2013, 494
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 33048
Rectificatie in
Stcrt. 2013, 33048R
Stcrt. 2013, 33048
10-07-2013 01-07-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 18831 Stcrt. 2013, 18831
01-07-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 12648 Stcrt. 2012, 12648
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 23013 Stb. 2011, 645
  Wijziging Stcrt. 2011, 23513 Stb. 2011, 651
05-07-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 11682 Stcrt. 2011, 11682
01-07-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 5294
Rectificatie in
Stcrt. 2011, 5294R
Stcrt. 2011, 5294
31-03-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 5447 Stcrt. 2011, 5447
24-09-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 14713 Stcrt. 2010, 14713
31-08-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 13303 Stcrt. 2010, 13303
01-04-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 34 Stcrt. 2010, 34
19-01-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 652 Stcrt. 2010, 652
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19487 Stb. 2009, 581
  Wijziging Stcrt. 2009, 19213 Stcrt. 2009, 19213
01-10-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 9838 Stb. 2009, 283
01-09-2009 12-06-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 104 Stcrt. 2009, 13090
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
15-09-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 110
Rectificatie in
Stcrt. 2008, 163
Stcrt. 2008, 110
28-02-2008 01-01-2008 Wijziging Stcrt. 2008, 40 Stcrt. 2008, 40
01-01-2008   Wijziging Stcrt. 2007, 247 Stcrt. 2007, 247
04-03-2007 01-01-2006
artt. 5.10b t/m 5.10e, 5.16 en bijlagen XVII, XXI en XXII
Wijziging Stcrt. 2007, 44 Stcrt. 2007, 44
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 252 Stcrt. 2006, 252
06-09-2006 01-07-2006
art. 6.8
Wijziging Stcrt. 2006, 171 Stcrt. 2006, 171
09-07-2006 01-07-2006 Wijziging Stcrt. 2006, 130 Stcrt. 2006, 130
02-07-2006   Wijziging Stcrt. 2006, 125 Stcrt. 2006, 125
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 248 Stcrt. 2005, 248
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 248 Stcrt. 2005, 248
10-07-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 130 Stcrt. 2005, 130
26-03-2005 01-01-2005 Wijziging Stcrt. 2005, 59 Stcrt. 2005, 59
06-03-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 45 Stcrt. 2005, 45
01-01-2005   Wijziging Stcrt. 2004, 250 Stcrt. 2004, 250
  Wijziging Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2004, 246
16-12-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 241 Stcrt. 2004, 241
23-07-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 137 Stcrt. 2004, 137
14-07-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 135 Stb. 2004, 327
10-07-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 128 Stcrt. 2004, 128
30-01-2004 01-01-2003
artt. 4.3 en 4.4
01-01-2004
art. 4.5
Wijziging Stcrt. 2003, 249 Stb. 2004, 22
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 249 Stcrt. 2003, 249
  Wijziging Stcrt. 2003, 244 Stcrt. 2003, 244
26-12-2003 01-07-2003
art. 3.2
Wijziging Stcrt. 2003, 249 Stcrt. 2003, 249
04-09-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 168 Stcrt. 2003, 168
06-07-2003 01-01-2003 Wijziging Stcrt. 2003, 126 Stcrt. 2003, 126
21-06-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 115 Stcrt. 2003, 115
20-06-2003 01-01-2003 Wijziging Stcrt. 2003, 114 Stcrt. 2003, 114
01-01-2003   Wijziging Stcrt. 2002, 238 Stcrt. 2002, 238
26-12-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 248 Stcrt. 2002, 248
28-09-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 185 Stcrt. 2002, 185
24-08-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 160 Stcrt. 2002, 160
27-04-2002 01-04-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 80 Stcrt. 2002, 80
07-04-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 66 Stcrt. 2002, 66
05-01-2002 01-01-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 2
Rectificatie in
Stcrt. 2002, 5
Stcrt. 2002, 2

 

 

REGELS op grond van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Regeling SUWI)

21 december 2001

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, in overeenstemming met de Minister van Financiën;
     Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 6, tweede lid, 13, vierde lid, 16, eerste en derde lid, 19, tweede lid, 26, tweede lid, 28, tweede en vierde lid, 33, zesde lid, 45, vierde lid, 46, eerste, tweede en derde lid, 50, zesde lid, 52, tweede lid, 54, zevende lid, 62, vierde lid, 64, tweede lid, 66, eerste lid, 67, eerste en tweede lid, 68, tweede lid, en 77, eerste en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 127 en 128 van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 93b, derde lid, 97g, derde lid, 130, tweede lid, en 130c, tweede lid, van de Werkloosheidswet, artikel XV van de Wet verbetering poortwachter, de artikelen 3.1, tweede lid, 4.13, eerste lid, en 4.19, eerste lid, van het Besluit SUWI en de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, eerste lid, 9, tweede en vijfde lid, 10 en 11 van het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten;

     Besluiten:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1.1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
b. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
c. vervallen;
d. WW: Werkloosheidswet;
e. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. vervallen;
g. vervallen;
h. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
i. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI;
j. IB: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Wet SUWI;
k. vervallen;
l. re-integratiebedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert;
m. arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;
n. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
o. vervallen;
p. arbeidsmarktinstrumenten: het geheel van activiteiten dat in verband met de inschakeling in het arbeidsproces van een werkzoekende kan worden ingezet;
q. melding: de melding, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de Participatiewet, artikel 16a, tweede lid, van de Ioaw of artikel 16a, tweede lid, van de Ioaz;
r. basisgegevens: gegevens die in een al dan niet door de minister gedefinieerde vorm beschikbaar zijn bij het UWV en de SVB;
s. TW: Toeslagenwet;
t. VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
u. Inspectie SZW: de Inspectie SZW, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet SUWI;
v. Invoeringswet SUWI: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 1.2. Vaststelling zetels
-1. De SVB heeft haar zetel te Amstelveen.
-2. Het UWV heeft zijn zetel te Amsterdam.

 

Art. 1.3. Vervallen.

 

Art. 1.4. Voorafgaande instemming besluiten UWV en SVB
Besluiten van het UWV en de SVB:
a. tot het verwerven en vervreemden van eigendom van registergoederen die afzonderlijk een bedrag van €|250 000,00 niet te boven gaan;
b. tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur of verhuur van registergoederen die afzonderlijk een bedrag op jaarbasis van €|1 000 000,00 niet te boven gaan;
behoeven niet de voorafgaande instemming van de minister, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Wet SUWI.

 

Art. 1.5. Gegevensverwerking in verband met verrichten andere werkzaamheden
-1. De verwerking van gegevens door het UWV en de SVB bij de uitvoering van andere werkzaamheden, bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Wet SUWI, vindt uitsluitend plaats, indien:
a. de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die andere dan wettelijke taken;
b. de gegevens systematisch worden verwerkt; en
c. de gegevens, en de wijze van verwerking daarvan, zijn omschreven in de overeenkomst op grond waarvan de andere dan wettelijke taken worden verricht.
-2. De gegevensverstrekking door het UWV en de SVB aan derden, bedoeld in artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI, geschiedt slechts indien de gegevens systematisch worden verstrekt.
-3. Bij het verstrekken van gegevens op verzoek aan een derde, bedoeld in artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI, brengen het UWV en de SVB de kosten van die verstrekking in rekening aan die derde.

 

Art. 1.6. Kostentoerekening in verband met verrichten andere werkzaamheden
Het UWV en de SVB brengen voor het verrichten van andere werkzaamheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet SUWI, zodanige prijzen in rekening aan de opdrachtgever dat valt aan te nemen dat, gerekend over het desbetreffende jaar, alle directe en indirecte aan die andere taken toe te rekenen lasten door de te verwachten baten zijn gedekt.

 

Art. 1.7. Secretariaat landelijke cliëntenraad
De minister wijst een rechtspersoon aan waar het secretariaat van de landelijke cliëntenraad, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet SUWI, wordt ondergebracht.

 

 

HOOFDSTUK  2

Landelijke cliëntenraad

 

Art. 2.1. Middelen landelijke cliëntenraad
-1. De minister stelt jaarlijks vóór 1 december de omvang van de middelen van de landelijke cliëntenraad als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet SUWI, vast aan de hand van een jaarplan met begroting.
-2. Deze middelen zijn bestemd voor:
a. de kosten van het secretariaat en ondersteuning van de landelijke cliëntenraad;
b. de kosten ten behoeve van leden van de landelijke cliëntenraad en in verband met de taakuitoefening door de raad;
c. kosten in verband met in het jaarplan opgenomen onderzoeken naar cliëntenparticipatie in het domein van werk en inkomen en activiteiten ter bevordering van deze cliëntenparticipatie.
-3. De minister kan toestaan dat de middelen worden aangewend voor meer activiteiten dan in het jaarplan met begroting zijn opgenomen.
-4. De minister kan besluiten de omvang van de middelen te wijzigen.
-5. Ten behoeve van de landelijke cliëntenraad worden geen verplichtingen aangegaan en geen uitgaven gedaan die leiden tot overschrijding van de vastgestelde middelen.

 

Art. 2.2. Jaarplan, begroting, voorschotten, jaarverslag, jaarrekening en controleverklaring
-1. Elk jaar wordt ten behoeve van het beschikbaar stellen van de middelen voor de landelijke cliëntenraad vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar een beknopt conceptjaarplan met een globale begroting en vóór 1 oktober van dat jaar een jaarplan met begroting en een voorstel voor de hoogte van de twee voorschotten ingediend.
-2. De middelen worden in twee delen bij wijze van voorschot betaald: de eerste termijn op of omstreeks 10 januari van het jaar waarop de middelen betrekking hebben en op of omstreeks 1 juli het restant.
-3. Uiterlijk 15 maart van het jaar volgend op het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, wordt aan de minister een jaarverslag van de landelijke cliëntenraad voorzien van jaarrekening met controleverklaring gezonden.
-4. De controleverklaring wordt verzorgd door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-5. De minister stelt de definitieve middelen voor het jaar waarover verantwoording is afgelegd vast.

 

 

HOOFDSTUK  3

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 

§ 3.1.  Melding arbeidsongeschiktheid aan pensioenuitvoerder

 

Art. 3.1. Melding arbeidsongeschiktheid aan pensioenuitvoerder
-1. De melding, bedoeld in artikel 37 van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.