Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

REGELING  SUBSIDIEPLAFOND  SVWW  2002

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. XII,a Si04)

 
 

21 december 2001, Stcrt. 2002, 2
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 26:1 Svww)

 

 

 

 
21 december 2001/nr. AM/ARV/87748c

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven |33 550 758,00 en het aangaan van verplichtingen |89 550 758,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

 

     Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

s-Gravenhage, 21 december 2001.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x