Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 3 maart 2005

 

REGELING  SUBSIDIEPLAFOND  SVWW  2003

Vervallen
m.i.v. 4 maart 2005
(art. I, onderdeel B, Wet van 23 december 2004, Stb. 2005, 21)

 
 

11 december 2002, Stcrt. 2002, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. art. 26:1 Svww)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2002, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/BR/02/93334, tot wijziging van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (vaststelling subsidieplafond 2003)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het subsidieplafond voor het in het jaar 2003 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven |12 500 000,00 en het aangaan van verplichtingen |54 200 000,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

 

     Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

s-Gravenhage, 11 december 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x