Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
26-09-2019   Wijziging Stcrt. 2019, 51938 Stcrt. 2019, 51938
03-04-2019   Wijziging Stcrt. 2019, 16818 Stcrt. 2019, 16818
29-02-2019   Wijziging Stcrt. 2019, 8776 Stcrt. 2019, 8776
26-09-2018   Wijziging Stcrt. 2018, 52660 Stcrt. 2018, 52660
01-11-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 60554 Stcrt. 2017, 60554
07-09-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 45608 Stcrt. 2016, 45608

 

 

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 15 augustus 2016, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2016 (Besluit beleidsregels SVB 2016)

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 47a van de Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Participatiewet, de Remigratiewet, de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit beleidsregels SVB 2013 (Stcrt. 2014, 13017), het Besluit beleidsregels SVB 2014 (Stcrt. 2015, 562) en het Besluit SVB beleidsregels Wwb 2012 (Stcrt. 2013, 4772) worden

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.