Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  ELEKTRONISCHE  COMMUNICATIE  UWV
 
 

19 juni 2012, Stcrt. 2012, 18590
Inwerkingtreding: 15 september 2012
(T.a.v. art. 32e:1 Wet SUWI)

 

 

 

 
19 juni 2012

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 32e, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Algemene bepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI.

 

Art. 2. Elektronisch communiceren met UWV
-1. Het verkeer tussen burgers en UWV als bedoeld in artikel 32e van de
Wet SUWI vindt elektronisch plaats voor zover dat artikel elektronisch verkeer voorschrijft en voor zover het verkeer betreft als opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Deze bijlage is te vinden op de website van UWV of op te vragen bij UWV Telefoon Werknemers, 0900-9294, of één van de vestigingen van het UWV WERKbedrijf.
-2. In afwijking van het eerste lid vindt het verkeer tussen burgers en UWV niet verplicht elektronisch plaats, voor zover:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x