Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  INKOOPKADER  INDIVIDUELE  RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST  UWV  2013
 
 

19 april 2013, Stcrt. 2013, 11203
Inwerkingtreding: 30 april 2013
(T.a.v. art. 4.6 RS)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4.6 van de Regeling SUWI;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een inkoopkader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening 2009, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 mei 2009, nummer 12792, wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inkoopkader individuele re-integratieoverkomst UVW 2013.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 19 april 2013.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

BIJLAGE (pdf-bestand)

 

 

 

TOELICHTING
[19 mei 2009]

 

     Voor de uitvoering van de individuele re-integratieovereenkomst (IRO) stelt UWV een inkoopkader op. In dit inkoopkader zijn voorwaarden opgenomen waaraan een re-integratiebedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor sluiting van een IRO-overeenkomst met UWV.
     Tot 1 juli 2012 maakte het inkoopkader voor de IRO onderdeel uit van ÚÚn ge´ntegreerd inkoopkader, zijnde het Inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009. UWV is in 2012 gestart met een heroverweging op zijn inkoopbeleid re-integratiedienstverlening. Om deze reden is er per 1 juli 2012 een tijdelijke IRO-regeling van kracht geworden volgens de "Aanmeldprocedure en entreevoorwaarden tijdelijke IRO-overeenkomst UWV 2012". Deze tijdelijke IRO-regeling duurt voort totdat er op basis van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x