Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 23 februari 2005

 

BESLUIT  KOSTEN  AANVRAAG  DESKUNDIGENOORDEEL  2002

Vervallen
m.i.v. 24 februari 2005
(art. 2 Bkad05)

 
 

18 juni 2002, Stcrt. 2002, 116
Inwerkingtreding: 1 april 2002
(T.a.v. art. 30:1e,f,g Wet SUWI)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 30, eerste lid, onderdeel e, f en g, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt ter zake van het onderzoek naar en het oordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken (artikel 30, eerste lid, onderdeel e, Wet SUWI), de aanwezigheid van passende arbeid (artikel 30, eerste lid, onderdeel f, Wet SUWI) en de vraag of de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte reďntegratie-inspanningen heeft verricht (artikel 30, eerste lid, onderdeel g, Wet SUWI) de volgende kosten in rekening:
- bij de werkgever een bedrag van €|350,00 indien het een verzoek van de werkgever betreft; en
- bij de werknemer een bedrag van €|25,00 indien het verzoek van de werknemer betreft.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 april 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 18 juni 2002.
De Raad van Bestuur UWV,
namens deze,
de directeur divisie Arbeidsgeschiktheid,
J.H. Ouwehand.

 

 

 

TOELICHTING
[18 juni 2002]

 

     Met ingang van 1 april 2002 (invoering Wet verbetering poortwachter) kan een werkgever of een werknemer een verzoek doen aan het UWV om een onderzoek in te stellen naar en een oordeel te geven over het bestaan van ongeschiktheid tot werken, de aanwezigheid van passende arbeid en de vraag of de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte reďntegratie-inspanningen heeft verricht.
     Het UWV brengt de kosten van dit onderzoek en oordeel (ook wel deskundigenoordeel genoemd) in rekening.
     Het bedrag van de kosten van het onderzoek en oordeel voor de werkgever is vastgesteld op basis van een beredeneerde schatting van de reële kosten gelet op de benodigde tijdsinzet per medewerker en het integrale tarief per medewerker.
     Voor het bedrag van de kosten van het onderzoek en oordeel voor een werknemer is uitgegaan van het huidige regime met betrekking tot kosten van een deskundigenoordeel, dat aansluit bij het vastrecht (griffierecht) in een loonvorderingsprocedure na deskundigenoordeel. Doordat deze kosten laag zijn, wordt voorkomen dat de werknemer een drempel ondervindt.

 

Amsterdam, 18 juni 2002.
De Raad van Bestuur UWV,
namens deze,
de directeur divisie AG,
J.H. Ouwehand.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x