Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 6 december 2003

 

BESLUIT  MAXIMUM  SUBSIDIEBEDRAG  WERKGEVERS

Vervallen
m.i.v. 7 december 2003
(art. 2 Bmsorw)

 
 

25 augustus 2003, Stcrt. 2003, 165
Inwerkingtreding: 1 september 2003
(T.a.v. art. 4.6:1 RS)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4.6, eerste lid, van de Regeling SUWI;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Het maximumsubsidiebedrag
Het maximumbedrag als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van de Regeling SUWI bedraagt €|4000,00.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

 

Art. 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum subsidiebedrag werkgevers.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

 

Amsterdam, 25 augustus 2003.
P. Cloo, plv. voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[25 augustus 2003]

 

     Op grond van artikel 8 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 658a van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verantwoordelijk voor de reďntegratie van zijn zieke werknemers. Vanaf 1 januari 2003 is de werkgever verplicht om werknemers die op of na die datum ziek zijn geworden te reďntegreren naar een andere werkgever indien er geen passende arbeid binnen het eigen bedrijf is. In het Besluit SUWI is geregeld dat de werkgever voor reďntegratie in het tweede spoor subsidie kan aanvragen.
     In artikel 4.6, vijfde lid, van het Besluit SUWI is geregeld dat het mogelijk is om bij ministeriële regeling maximumbedragen aan de basis- en plaatsingssubsidie te stellen. Het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] wordt de mogelijkheid geboden om, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maximumsubsidiebedragen vast te stellen.
     Op grond van artikel 4.6, eerste lid, van de Regeling SUWI heeft UWV de bevoegdheid om een maximumsubsidiebedrag vast te stellen.
     Met het onderhavige besluit van UWV wordt de maximumsubsidie vastgesteld op €|4000,-. De basissubsidie als bedoeld in artikel 4.3 van het Besluit SUWI bedraagt derhalve maximaal €|2000,-. De plaatsingssubsidie als bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit SUWI bedraagt maximaal €|2000,-.

 

Amsterdam, 25 augustus 2003.
P. Cloo, plv. voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x