Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  TOEZICHTHOUDERS  SVB
 
 

7 mei 2008, Stcrt. 2008, 114
Inwerkingtreding: 19 juni 2008
(T.a.v. artt. 34:1d,
34a:1, 54, 55 en 55a Wet SUWI)

 

 

 

 
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 7 mei 2008, nr. R&B/08/071, houdende de aanwijzing van toezichthouders

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op de artikelen 34, eerste lid, onderdeel a, d en e, 54, 55 en 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, d en e, bedoelde wet- en regelgeving en de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden benoemd de personen welke zijn aangesteld als:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x