Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  GEBRUIK  GBA-ADRESGEGEVENS
 
 

23 augustus 2011, Stcrt. 2011, 18107
Inwerkingtreding: 12 oktober 2011

 

 

 

 
23 augustus 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
c. GBA: de gemeentelijke basisadministratie als bedoeld in de Wet GBA;
d. ingezetene: de in de GBA ingeschrevene die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland en ten aanzien van wie niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;
e. authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt;
f. GBA-adres: het woonadres dan wel bij het ontbreken hiervan (of bij toepassing van artikel 67 van de Wet GBA) het briefadres;
- woonadres: het adres waar betrokkene (ingezetene) woont;
- briefadres: het adres waar voor betrokkene (ingezetene) bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover betrokkene (ingezetene) bereiken;
g. correspondentieadres: door een betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post.

 

Art. 2. Gebruik maken van de GBA
Behoudens het bepaalde in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x