Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  WERKGEBIEDEN  SOCIALE  VERZEKERINGSBANK
 
 

25 februari 2000, Stcrt. 2000, 91
Inwerkingtreding: 13 mei 2000
(T.a.v. art. 34 Wet SUWI)
(Zie ook: Adressen SVB)

 

 

 

 
25 februari 2000

     Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 27 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Nederland wordt ingedeeld in negen werkgebieden op de wijze zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage.
-2. In elk werkgebied wordt een vestiging ingericht.

 

Art. 2.
-1. De hoofddirectie van de Sociale Verzekeringsbank is bevoegd in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur wijzigingen aan te brengen in de gebiedsindeling welke is neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlage.
-2. Eenmaal per jaar worden de wijzigingen als bedoeld in het eerste lid gepubliceerd in de Staatscourant.
-3. De hoofddirectie is bevoegd de uitvoering van bepaalde wetten, besluiten en regelingen of onderdelen hiervan, in afwijking van de indeling als bedoeld in artikel 1, op te dragen aan één of enkele vestigingen of andere kantoren van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden Sociale Verzekeringsbank.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 25 februari 2000.
G.H. Terpstra, voorzitter.
P.A. Schaafsma, president-directeur.

 

 

 

BIJLAGE

 

Vestiging Breda
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
Postbus 90151, 4800 RC Breda
Tel. (076) 548 50 00
Fax (076) 548 50 09

Aalburg
Alphen-Chaam
Axel
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom
Best
Binnenmaas
Bladel

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x