Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGISTRATIEREGELS  UWV
 
 

20 augustus 2003, Stcrt. 2003, 172
Inwerkingtreding: 10 september 2003
(T.a.v. artt. 30a:2 en 30b Wet SUWI)

 

 

 

 
20 augustus 2003/CWI 2003/011

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op de artikelen 21, onderdeel a en b, en 25 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

1. Redactie: Ingevolge artikel I, onderdeel H, van het Besluit van 2 december 2008, Stcrt. 2008, 1837, zijn de Registratieregels CWI voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Registratieregels UWV.

 

 

Art. 1. Registratie van werkzoekenden
-1. Een werkzoekende die dit recht op grond van artikel 30b Wet SUWI toekomt, laat zich registreren als werkzoekende door zich in persoon te melden bij de vestiging die binnen het werkgebied van diens (toekomstig) woonadres is gelegen.
-2. De werkzoekende ontvangt, nadat zijn identiteit is vastgesteld aan de hand van een geldig document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, een bewijs van registratie als bedoeld in artikel 30b, tweede lid, Wet SUWI.
-3. De ingangsdatum van registratie is:
a. de datum waarop betrokkene tijdens het bezoek als bedoeld in het eerste lid als werkzoekende is opgenomen in de registraties van UWV;
b. de meldingsdatum, zijnde de datum waarop UWV een verzoek van betrokkene om geregistreerd te worden, heeft vastgelegd.
-4. Het bewijs van registratie als bedoeld in het tweede lid bevat ten minste de volgende gegevens:
a. naam, adres, telefoon- en faxnummer van de vestiging van UWV die het bewijs van registratie heeft verstrekt;
b. ingangsdatum van de registratie en datum waarop deze expireert;
c. datum melding bij UWV met het oog op een uitkeringsaanspraak;
d. persoonsgegevens van de werkzoekende: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats en burgerservicenummer, en bij gebreke daarvan het sofinummer;
e. beroep van inschrijving van de werkzoekende en diens beschikbaarheid voor werk (in uren per week);
f. vervallen;
g. wijze van verlenging.

 

Art. 2. Geldigheidsduur van registratie
-1. De geldigheidsduur van de registratie is

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x