Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-2005   Intrekking Stb. 2005, 21 Stb. 2005, 94
20-09-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 180 Stcrt. 2002, 180

 

 

     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

 

 

Art. 1.
De derde periode voor de indiening van aanvragen in het jaar 2002 wordt vastgesteld op het tijdvak gelegen tussen 1 september 2002 en 1 januari 2003.

 

Art. 2.
Voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt het minimum aantal werkzoekenden per aanvraag vastgesteld op 40.

 

Art. 3.
Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op €|16 700 000,00.

 

 

’s-Gravenhage, 16 september 2002.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter.