Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 3 maart 2005

 

VASTSTELLING  DERDE  AANVRAAGPERIODE  EN  SUBSIDIEPLAFOND  SVWW  2003

Vervallen
m.i.v. 4 maart 2005
(art. I, onderdeel B, Wet van 23 december 2004, Stb. 2005, 21)

 
 

27 augustus 2003, Stcrt. 2003, 166
Inwerkingtreding: 31 augustus 2003
(T.a.v. artt. 4:1 en 26:2 Svww)

 

 

 

 
     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Maakt bekend:

 

 

Art. 1.
Per 1 september 2003 wordt geen nieuwe aanvraagperiode voor indiening van aanvragen om subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers vastgesteld.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

 

TOELICHTING
[27 augustus 2003]

 

     Achtergrond voor het besluit om geen nieuwe aanvraagperiode vast te stellen, is gelegen in de afbouw van de subsidietaken van de RWI [Raad voor werk en inkomen, red.], waartoe het kabinet heeft besloten. In zijn brief van 4 juli 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven de afbouw terstond ter hand te zullen nemen. Nu in de rede ligt dat niet langer financiŽle middelen voor subsidieverlening in het kader van de Stimuleringsregeling beschikbaar worden gesteld, heeft de Raad besloten geen nieuwe aanvraagperiode vast te stellen.

 

Den Haag, 27 augustus 2003.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x