Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-2005   Intrekking Stb. 2005, 21 Stb. 2005, 94
05-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 3 Stcrt. 2002, 3

 

 

     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Maakt bekend:

 

 

Art. 1.
De eerste periode voor de indiening van aanvragen in het jaar 2002 wordt vastgesteld op het tijdvak gelegen tussen 1 januari 2002 en 1 mei 2002.

 

Art. 2.
Voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt het minimum aantal werkzoekenden per aanvraag vastgesteld op 40.

 

Art. 3.
Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op €|45 000 000,00.

 

 

’s-Gravenhage, 21 december 2001.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter.