Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 3 maart 2005

 

VASTSTELLING  TWEEDE  AANVRAAGPERIODE  EN  SUBSIDIEPLAFOND  SVWW  2002

Vervallen
m.i.v. 4 maart 2005
(art. I, onderdeel B, Wet van 23 december 2004, Stb. 2005, 21)

 
 

9 april 2002, Stcrt. 2002, 90
Inwerkingtreding: n.v.t.
(T.a.v. artt. 4:1 en 26:2 Svww)

 

 

 

 
     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Maakt bekend:

 

 

Art. 1.
De tweede periode voor de indiening van aanvragen in het jaar 2002 wordt vastgesteld op het tijdvak gelegen tussen 1 mei 2002 en 1 september 2002.

 

Art. 2.
Voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt het minimum aantal werkzoekenden per aanvraag vastgesteld op 40.

 

Art. 3.
Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op |60 000 000,00.

 

 

s-Gravenhage, 9 april 2002.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x