Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-2005   Intrekking Stb. 2005, 21 Stb. 2005, 94
02-05-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 83 Stcrt. 2003, 83

 

 

     De Raad voor werk en inkomen;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Maakt bekend:

 

 

Art. 1.
De tweede periode voor de indiening van aanvragen in het jaar 2003 wordt vastgesteld op het tijdvak gelegen tussen 1 mei 2003 en 1 september 2003.

 

Art. 2.
Voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt het minimum aantal werkzoekenden per aanvraag vastgesteld op 40.

 

Art. 3.
Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op €|30 000 000,00.

 

 

’s-Gravenhage, 24 april 2003.
De Raad voor werk en inkomen,
namens de Raad,
J.P.C.M. van Zijl, voorzitter.