Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992, Stcrt. 1992, 230. Inwerkingtreding: 1 januari 1993.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).