[Regeling van 14 juni 1994, Stcrt. 1994, 114. Inwerkingtreding: 1 juli 1994]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13, 14, 19, 39, 40, 47a, 62 en 71 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 11 en 14 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).