BESLUIT van 21 december 2000, Stb. 2000, 642, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n 20 november 2000, nr. IFZ2000/1293M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;
     Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W06.000541/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 19 december 2000, nr. IFZ2000/1397U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).