BESLUIT van 12 juni 1931, Stb. 1931, 248, tot vaststelling van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Inwerkingtreding: 1 september 1931.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1931, nº. 974, 2de Afdeeling A;
     Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 133, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;
     Den Raad van State gehoord (advies van 31 Maart 1931, nº. 22);
     Gezien het nader rapport van Onzen Minister voornoemd van 9 Juni 1931, nº. 918, 2 A;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     vast te stellen de navolgende bepalingen.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).