[Regeling van 14 augustus 2001, Stcrt. 2001, 156. Inwerkingtreding: 1 september 2001]

 

14 augustus 2001/nr. 5113404/01/DJI

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 8, eerste lid, artikel 15, derde lid, en artikel 16, zesde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
     Gezien het advies van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming van 1 februari 2001, nummer 5078699/01/TH/rb;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).